Rojen sem v Ljubljani, kjer zdaj tudi živim in delam, otroštvo in mladost sem preživljal v Ribnici.

Od leta 2011 delam v zasebni psihoterapevtski praksi na Centru za osebnostni razvoj in psihoterapijo v Ljubljani (Corp).

Akreditiran sem pri Evropski zvezi za Psihoanalitično Psihoterapijo (ECPP).  

Sem član slovenske podružnice ECCP -  Evropskega združenja psihoanalitičnih pristopov – Slovenija (EZPPS).

Diplomiral in magistriral sem iz psihoterapevtske znanosti na univerzi Sigmunda Freuda na Dunaju.  

KAKŠNO VRSTO PSIHOTERAPIJE IZVAJAM?

Relacijska psihoanaliza.

UVODNO SREČANJE

Uvodna srečanja so namenjena spoznavanju narave vaše stiske in oceni koristi od psihoterapije. Po nekaj uvodnih urah dobite občutek kako jaz delam in poslušam, pa tudi malo več vpogleda in razumevanja kaj se vam dogaja. Če se strinjava, da nadaljujeva z delom, skleneva dogovor o nadaljnjem sodelovanju.